Akcionář

Akcionář - podílník akciové společnosti je majitel akcií, s nimiž jsou spojena práva akcionáře. Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti (a. s.). Práva akcionáře může vykonávat, i když a.s. dosud nevydala akcie či zatímní listy - od zápisu základního kapitálu do OR. Práva akcionáře jsou majetková - podílí se na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a právo získávat předkupní právo na nově emitované akcie a právo podílet se na řízení a. s.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít