Cenný papír na jméno

Listinný cenný papír, na němž je jméno první oprávněné osoby typicky uvedeno v textu listiny a práva spojená s ním, pokud jsou převoditelná, lze převádět pouze smlouvou o postoupení práv (cesí) a předáním listiny (nikoliv rubopisem)

Ready made a.s.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít