Cenný papír

Vytváří právní nárok majitele vůči osobě, která je v něm zavázána. Cenný papír je nositelem právního nároku, který ztělesňuje a může být vydán v listinné nebo zaknihované formě. Cenným papírem je například akcie, zatímní šek, dluhopis, investiční kupón, kmenový list společnosti s sručením omezeným atd.

Cenné papíry mohou být vydávány ve formě cenných papírů na doručitele, cenných papírů na řad a cenných papírů na jméno.

Ready made akciová společnost

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít