Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je pojem užívaný pro označení jednoho ze dvou typů právních subjektů, kde je třeba odlišovat osoby v běžném slova smyslu (lidi) od jiných druhů osob, které právo za samostatný subjekt uznává (právnická osoba). Fyzická osoba může být např. akcionářem, je-li akcionář fyzickou osobou, je povinen se při převzetí listinných akcií prokázat platným průkazem totožnosti.

Využijte naši službu založení s.r.o. na míru

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít