Nominee ředitel

Podstatou služby poskytnutí nominee directora - pověřeného jednatele - je poskytnutí osoby, která vykonává právní akty za společnost na základě pokynů akcionáře (vlastníka).

Vztah mezi jednatelem a skutečným majitelem společnosti musí být ošetřen smluvně, aby se vyloučilo riziko poškození jedné ze stran v případě neseriózního jednání protistrany. Za činnost nominee jednatelů plně odpovídá poskytovatel služby, v jeho zájmu je do těchto pozic vybírat spolehlivé a prověřené osoby. Vztahy mezi vlastníkem a dosazenými osobami jsou ošetřeny smluvně, každý krok nominee osob je proveden pouze na základě pokynu skutečného vlastníka společnosti.

Našich nominee služeb můžete využít v rámci založení a správy offshore společnosti

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít