Obchodní podíl

Představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Obchodní podíl ve společnosti má vždy dvě stránky:

1) stránka kvantitativní - míra účasti společníka na OS; lze definovat obecně

2) kvalitativní - P a P s podílem spojené; u každé OS jiné – zde dále rozeznáváme

a) majetková práva do jejichž rámce zahrnujeme

  • právo na podíl na zisku
  • právo na vypořádání společníka a společnosti

b) nemajetková práva která se dělí na

  • právo podílet se na kontrole a řízení společnosti
  • právo na informace o záležitostech společnosti

 c) majetkové povinnosti

  • vkladová povinnost
  • povinnost kompenzovat ztráty společnosti

 d) nemajetkové povinnosti

  • povinnost zdržet se konkurenčního jednání
  • ostatní povinnosti – bývají zpravidla založeny společenskou smlouvou a vyplývají z konkrétních poměrů dané společnosti.

Prodej s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít