Obchodní tajemství

Konkurenčně ocenitelné skutečnosti při provozu podniku, které jsou ost. soutěžitelům neznámé a dle vůle podnikatele jim mají v soutěžním zájmu neznámé zůstat.
Jedná se tedy o:

  • veškeré skutečnosti obchodní (př. seznamy zákazníků, dodavatelů, obch. zástupců, obch. plány, cenové kalkulace), výrobní (př. postupy, metody, vzorky, nepatentované vynálezy) či technické (př. výkresy, plány, výsledky pokusů) povahy
  • související s podnikem (existují v souvislosti s podnikem; jeho předmětem nemohou být skutečnosti, jejichž utajení vylučuje pr. předpis či jejichž ochrana by byla v rozporu s dobrými mravy)
  • které mají skutečnou či alespoň potenciální (ovlivňují soutěžní pozici PL; budoucí hodnota) či nemateriální hodnotu
  • nejsou v příslušných obch. kruzích běžně dostupné (nemusí být zcela nové či neznámé)
  • mají být dle vůle podnikatele utajeny a podnikatel jejich utajení také zajišťuje (podniká přiměřená opatření k utajení; o tajemství ví jen uzavřený okruh osob)

know-how (konkrétní aplikace znalostí a zkušeností vyúsťující buď v nové, či efektivnější řešení urč. problému, než jaké bylo uživateli dosud známo) nemusí být vždy to samé co obch. tajemství, nicméně do jisté míry se obě skupiny prolínají

Prodej s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít