Offshore společnost

Offshore společnosti jsou firmy, které byly založeny v daňovém ráji z důvodu anonymity či ochrany vlastnictví a majetku anebo z důvodu daňové optimalizace a snahy o snížení daňové zátěže.

Původně offshore společnosti pocházejí z anglosaského obchodního práva používaného ve většině zemí, jež byly pod anglickou koloniální správou. (offshore = pobřežní, také se většina destinací, které poskytují možnost založení tohoto druhu firmy, nachází na ostrovech).

Výhody offshore společností:
- po společnosti se výslovně nevyžaduje, aby vytvořila svůj základní kapitál a měla ho k dispozici v hotovosti

  • založení je rychlé
  • daňové výhody - pokud společnost nevyvíjí svoji činnost na území domovského státu, svou daňovou povinnost splňuje hrazením paušálního ročního poplatku
  • anonymita - možnost využití nominee služeb

Nejvíce oblíbenou strukturou je zahraniční offshore společnost jako jediný společník české obchodní společnosti, ale i další struktury jsou možné a existuje jich v závislosti na daných potřebách celá řada.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít