Provozovna

Prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost.
Vymezení v ObchZ je velmi široké, provozovnou se  totiž v  tomto vymezení  rozumí (jakýkoli) prostor, "v  němž se uskutečňuje  podnikatelská činnost" - není  tu vazba  na   oprávnění  podnikat  v   tomto  prostoru  (vyplývající z vlastnictví nebo nájmu  apod.) a mohlo by to  znamenat, že by se provozovnou  stala  i  plocha   svémocně  a  protiprávně  obsazená podnikatelem.

Obdobným  způsobem definuje provozovnu §  17 odst. 1 ŽZ,  i  když  ten  ji  vymezuje  jenom  pro  provozování živnosti - výslovně  prohlašuje za  provozovnu  také  stánek, pojízdnou prodejnu a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb. Provozovna ve  smyslu živnostenského zákona nezahrnuje provozovny, v nichž se  uskutečňuje podnikání  jiných podnikatelů než  živnostníků - tak  např. ordinace   lékařů  nebo  kanceláře advokátů, daňových poradců atd. nejsou živnostenskými provozovnami, budou však provozovnami ve  smyslu § 7 ObchZ - veřejnoprávní  povinnosti dané  ŽZ nejsou aplikovatelné na jiné než živnostenské provozovny.

Provozovna  musí   být  označena obchodní  firmou  podnikatele,  k  níž  může  být  připojen  název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

Obchodní společnost

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít