Výroční zpráva

Dokument, který informuje o vývoji firmy za fiskální rok.

Společnost ve výroční zprávě podává informace o své finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období. Výroční zprávu jsou povinny zpracovávat ty společnosti, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Výroční zpráva je i nástrojem marketingové komunikace, jehož prostřednictvím společnost prezentuje své cíle a plány. Dobře zpracovaná výroční zpráva pomáhá budovat image společnosti, zvyšuje její důvěryhodnost a posiluje její pozici na trhu.

Založení a.s.

Ready made a.s.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít