Založení komanditní společnosti (založení k.s.)

zakladatelé - FO i PO; min. 2, max. počet není, Komplementářem může být jen osoba, která splňuje obec. podmínky provozování živnosti a nejsou u ní dány překážky provozování živnosti dle zvl. předpisu (bez ohledu na předmět podnikání k.s.);

společenská smlouva (SS)
forma – písemná
podstatné náležitosti:

  • firma a sídlo k.s.
  • určení společníků (firma či název a sídlo PO, jméno a bydliště FO)
  • předmět podnikání (k.s. lze založit jen za účelem podnikání)
  • určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté
  • výše vkladu každého KD

vznik k.s. - zápisem do OR (oddíl A); návrh na zápis podávají všichni společníci (úřed. ověřené podpisy); v návrhu musí být i údaje dle §28/1,2 doložené listinami; přílohou návrhu musí být SS.  

Obchodní společnosti

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít