Živnost

Živností se rozumí podnikání na základě živnostenského zákona, jde tedy o užší pojem než samotné podnikání obecně, jedná se jen o tu podnikatelskou činnost řídící se živnostenským zákonem.
Podnikatelská činnost vyňatá z působnosti ŽZ upravená zvláštními předpisy není živností.
Činnost nikde neupravená a nevyňatá z působnosti ŽZ, i když jde o profesi neuvedenou v přílohách ŽZ, je živností a z tohoto hlediska je ŽZ subsidiární obecnou úpravou podmínek podnikání.

Činnosti, které nejsou živnostmi - taxativní výčet §3 a 4 ŽZ

  • podnikatelské činnosti vykonávané jenom fyzickými osobami (např. svobodná povolání)
  • podnikatelské činnosti vykonávané zpravidla jen právnickými osobami (např. státní monopol, peněžnictví, pojišťovnictví, odvětví tzv. prvovýroby)
  • pronájem nemovitostí, bytů a  nebytových prostor je živností, pokud vedle  pronájmu jsou pronajímatelem  poskytovány i jiné  než základní  služby   zajišťující  řádný  provoz   nemovitostí,  bytů a nebytových prostor (§4 ŽZ)

s.r.o. na prodej, založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít