Živnostenská kontrola

Živnostenská kontrola sleduje především plnění povinností stanovených ŽZ a dalšími zvláštními předpisy a také zda-li podnikatelé dodržují podmínky provozování živnosti, které jsou uloženy v koncesní listině.

Kontrolu provádějí  v  rámci  své  působnosti živnostenské  úřady,   které  sledují,  zda  a   jak  jsou  plněny povinnosti stanovené ŽZ, ustanoveními zvláštních  právních  předpisů  vztahujícími  se  na  živnostenské podnikání  a  podmínky  provozování  živnosti  uložené  v koncesní listině.

Kontrolními orgány na úseku živnostenského podnikání jsou živnostenské úřady, které jsou tvořeny soustavou okresních živnostenských úřadů (referáty okresních úřadů), obecních živnostenských úřadů (odbory pověřených obecních úřadů) a na území hlavního města Prahy živnostenskými odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy a odborem Magistrátu hlavního města Prahy a Živnostenským úřadem České republiky.

s.r.o. na prodej., založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít