Akcie na majitele

Držitel je pro společnost anonymní. V zaknihované podobě se převádějí smlouvou a registrací podle Zákona o cenných papírech. V listinné podobě stačí jen fyzické předání. Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Akcie na majitele jsou vždy volně převoditelné.

Ke dni 27.6.2013 došlo ke změně obchodního zákona zabývající se anonymními listinnými akciemi na majitele a to konkrétně nabytím platnosti zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. K tomuto datu již nová akciová společnosti nemůže vydat akcie na majitele v listinné formě. Tím končí anonymita majitelů těchto akcii – akcionářů společnosti.

Máte nadále zájem o uchování anonymity vlastnictví? Přečtěte si více o zakládání nebo prodeji offshore společností.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít