Notářské zápisy

Notářský zápis označuje veřejnou listinu sepsanou notářem, která má vyšší právní sílu než listina běžná, jelikož se nemusí prokazovat její autenticita a pravdivost.

S potřebou notářských zápisů se v občanské i podnikatelské praxi setkáváme poměrně často. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu v případě určitých právních jednání (nejčastěji smluv), dále se vyžadují notářské zápisy pro osvědčení právně-významné skutečnosti či notářské zápisy o rozhodnutích orgánů právnických osob (nejčastěji obchodních společností).

Ve spolupráci s nezávislým notářem zprostředkujeme našim klientům sepsání notářských zápisů, a to zejména v následujících věcech:

Občansko-právní problematika

  • notářské zápisy sepisované v souvislosti s úpravou společného jmění manželů (zúžení či rozdělení SJM)
  • dohody o přímé vykonatelnosti ve formě notářského zápisu – podklady pro přímou exekuci bez nutnosti předchozího soudního řízení
  • notářské zápisy o jednostranných prohlášeních – závěť, vydědění, ustanovení správce dědictví
  • smlouvy ve formě notářského zápisu – kupní smlouva (nejčastěji pak smlouva o převodu nemovitostí), zástavní smlouva atd.
  • notářské zápisy o založení nadace, založení společenství vlastníků jednotek, založení ústavu
  • notářské zápisy o zřízení svěřenského fondu

Obchodně-právní problematika

  • notářské zápisy o zakladatelských jednáních při zakládání obchodních korporací (společenská smlouva, zakladatelská listina, přijetí stanov) – založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či evropské společnosti, založení družstva apod.
  • notářské zápisy o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny či stanov u již existující společnosti – typicky změna sídla, změna názvu, změna výše obchodního kapitálu, změna předmětu podnikání, rozdělení obchodního podílu apod.
  • notářské zápisy o zrušení a likvidaci obchodní společnosti
  • notářské zápisy o přeměnách obchodních společností – typicky fúze, rozdělení, převod jmění na společníka apod. 

Cena notářských zápisů

Odměna notáře za sepsání notářského zápisu se řídí notářským tarifem a nejčastěji se odvíjí od hodnoty věci, o které se notářský zápis pořizuje. Pro určení konkrétní ceny je nutné podřadit přímo Váš konkrétní případ do příslušné tabulky notářského tarifu.

Pokud hledáte nezávislého notáře, neváhejte se na nás obrátit a my Vám zajistíme sepsání notářského zápisu na míru přesně dle Vašich požadavků.

Neváhejte nás kontaktovat a objednejte si notářský zápis online.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít