USA

Spojené státy americké (USA) jsou federativní republikou prezidentského typu. USA se nachází v Severní americe a zabírá rozlohu od Atlantského po Tichý oceán.

Spojené státy americké se skládají celkem z 50-ti států, jednoho federálního distriktu – District of Columbia, který není oficiálním státem a z ostrovních teritorií.

Nejvíce využívané státy založení offshore firmy

 • Wyoming
 • Delaware
 • Oregon

Hlavní město USA: Washington, D.C.

Úřední jazyk v USA: angličtina

Měna: americký dolar (USD)

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

On-line přístupy rejstříkům amerických firem

Obchodní rejstříky USA firem jsou vedeny podobně jako v ČR (viz justice.cz) on-line. Veřejně je tedy možno dohledat základní informace o jednotlivých amerických korporacích, rozsah těchto informací (zda zjistíte mejitele, jednatele, či jen základní info) se liší dle konkrétního státu sídla americké firmy.

Popis a výhody offshore společností z USA

 • USA dodají každé firemní struktuře vysokou prestiž celosvetového největšího zahraničního investora
 • daňově zvýhodněná společnost se ve Spojených státech nazývá Limited Liability Company (LLC)
 • LLC je dle své formy osobní společností, společníci zde stejně např. jako u českého s.r.o. neručí za závazky společnosti,
 • USA offshore společnost má nulovou daň z příjmu, pokud je tento příjem ze zdroje mimo USA
 • LLC přenáší zdanění svých zahraničních příjmů přímo na společníky společnosti, v mnoha případech se však aplikují srážkové daně v USA, proto se USA offshore společnosti nehodí pro finanční toky v jakékoli podobě
 • jednatelem (ředitelem) USA společnosti může být právnická osoba
 • povinnost konat valnou hromadu offshore USA společnosti alespoň jednou ročně a to kdekoliv na světě i mimo území USA
 • není povinnost vedení účetnictví a předkládání auditu
 • možnost otevírání bankovních účtů ve všech bankách po celém světě
 • obchodní rejstřík je veřejný, nemusí v něm být však zaneseny všechny relevantní informace

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

USA mají tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele společností je zejména v tom, že v případě, kdy je podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany U. S. firmy, tak její registrační agent či sám rejstříkový soud může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Je uzavřena, ale netýká se LLC offshore společností. Při přímých platbách z ČR do USA na LLC se uplatňují srážkové daně. USA offshore společnost tedy není vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Je uzavřena.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Je uzavřena.

Běžné způsoby využití USA společnosti 

 • holdingová (mateřská společnost) jiné společnosti za účelem anonymity vlastnictví a vysoké prestiže


Objednejte si založení offshore společnosti v USA online!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít