Likvidace a zrušení společnosti

Likvidace společnosti

Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená.

Pokud je společnost předlužená (aktiva jsou nižší než pasiva) je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení.

Likvidace podniku se využívá zejména v situaci, kdy se obchodní společnost jeví již jako podnikatelsky nepotřebná a je žádoucí ji nechat vymazat z obchodního rejstříku. Typicky se jedná o případy ukončení podnikání pod firmou obchodní společnosti.

Druhy likvidace společnosti

 • nucená - nedobrovolné ukončení podnikání, zde je likvidace firmy nařízená soudem v zákonem stanovených případech
 • dobrovolná - na základě rozhodnutí společníků (majitelů) společnosti - představuje častější případ zrušení firmy

Hlavním účelem zrušení společnosti (likvidace obchodní společnosti) je vyjasnění majetkových poměrů společnosti a vypořádání jejich majetkových vztahů, které povede k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, a tedy k žádoucímu ukončení podnikání.

Vstupem společnosti do likvidace končí aktivní obchodní činnost takové společnosti a veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv likvidované firmy a k jejímu následnému zrušení a zániku.

Pomůžeme Vám s ukončením obchodních korporací i neziskových organizací

Profispolečnosti.cz Vás provedou celým náročným procesem likvidace společnosti s.r.o., a.s. či SE a zajistí výmaz Vaší firmy z obchodního rejstříku! Má být Vaše firma v likvidaci? Zrušení společnosti s likvidací není nic obtížného, pokud se obrátíte na odborníky - na Profispolečnosti.cz.

Zabýváme se i rušením neziskových organizací - tedy likvidací spolků, rušením nadací a nadačních fondů apod.

Níže si prosím přečtěte, jaké úkony a činnosti budeme v rámci likvidace Vaší společnosti provádět a vykonávat.

V rámci likvidace společnosti zajistíme zejména následující činnosti

 • rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace ve formě notářského zápisu
 • jmenování likvidátora a jeho zápis do obchodního rejstříku
 • určení, jaká bude odměna likvidátora
 • vypracování obou oznámení o vstupu společnosti do likvidace a jejich zveřejnění v Obchodním věstníku
 • sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy
 • sestavení soupisu jmění firmy v likvidaci
 • vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek likvidované společnosti
 • sestavení konečné likvidační účetní závěrky
 • vytvoření návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
 • sepsání seznamu společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku
 • archivace dokumentů likvidované společnosti ve státním archivu
 • návrh na výmaz z obchodního rejstříku

Netrapte se sami složitým a zdlouhavým procesem likvidace společnosti a přenechte likvidaci své společnosti profesionálům!

Celý proces likvidace společnosti trvá dle složitosti případu cca 6 měsíců a jeho celková cena se pohybuje již od 19 900 Kč bez DPH  včetně všech poplatků.

 

Postup likvidace společnosti je odlišný v závislosti na tom, o jakou společnost se jedná, bude tedy jiný u likvidace s.r.o., likvidace akciové společnosti, likvidace občanského sdružení nebo likvidace družstva (likvidace bytového družstva). Vždy dojde k ukončení podnikání a následuje zánik firmy. Zpráva o průběhu likvidace, protokol o likvidaci, čestné prohlášení likvidátora a zpráva likvidátora jsou výstupy, které provádí likvidátor firmy. Likvidátoři jsou ti, kteří dělají likvidace firem. Existují i seznamy likvidátorů, jak uvádí Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Společnosti v likvidaci musejí podat návrh na zrušení společnosti (návrh na likvidaci společnosti). 

Ukončení činnosti s.r.o.

Zánik s.r.o. je velmi častým jevem souvisejícím s ukončením podnikání společnosti s ručením omezeným. Máme dostatek zkušeností a víme, jak zrušit s.r.o., s likvidací společnosti s ručením omezeným máme dost zkušeností na to, aby zrušení sro proběhlo bez zbytečných potíží. Pokud je s.r.o. v likvidaci, ujme se toho likvidátor, který zná přesný postup likvidace společnosti, v tomto případě postup likvidace s.r.o. Likvidátor společnosti zajistí ukončení podnikatelské činnosti a jeho povinností je ukončení s.r.o. a následný výmaz z obchodního rejstříku. Zánik společnosti je otázkou několika měsíců. Nezajišťujeme však pouze likvidace sro, přestože je zrušení sro časté - v naší nabídce je i zánik akciové společnosti anebo zrušení obchodní společnosti jiné právní formy. Zrušení společnosti s ručením omezeným je tedy jen jednou z nabízených variant. Zánik obchodní společnosti pro Vás nebude nic obtížného, pokud se obrátíte na profesionály, kteří se likvidací společností živí, kontaktujte Profispolečnosti.cz.


Cena likvidace společnosti již od 19 900 Kč bez DPH

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít