EZHS

Založení EHZS na míru již od 19.900,- Kč včetně DPH!

Neváhejte nás kontaktovat, založíme Vaše EHZS profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme smlouvu o EHZS a vyřešíme všechny ostatní náležitosti.

Pokud nemáte pro své EHZS sídlo, můžete si vybrat z naší nabídky virtuálních sídelv rámci celé ČR, která platí i pro sdružení.

Základní informace o EHZS

Evropské hospodářské zájmové sdružení (dále jen "EHZS" či sdružení) je první formou soukromoprávního subjektu upravenou na úrovni komunitárního práva. Jeho cílem je vytvoření právního rámce pro účinnou přeshraniční spolupráci podnikatelských subjektů z jednotlivých členských států Evropské unie a díky tomu následné dosažení rozvoje fungování vnitřního trhu. EHZS není novou právní formu společnosti. Od společnosti se liší svým účelem, kterým je pouze usnadnění nebo rozvoj činnosti jeho členů s cílem umožnit jim zvýšení jejich hospodářských výsledků. Pro svou doplňující povahu musí být činnost sdružení spojena s hospodářskou činností jeho členů, nesmí ji však nahrazovat.

Členy EZHS mohou být právnické a fyzické osoby se sídlem na zemí Evropské unie. EZHS musí mít minimálně 2 členy z různých členských států.

Cílem Nařízení je podpora hospodářské spolupráce mezi evropskými podniky, především malými a středními, které by se chtěly podílet na projektech celoevropského rozměru.

EHZS svým členům umožňuje propojit některé ze svých ekonomických aktivit s aktivitami ostatních členů při zachování vlastní ekonomické a právní nezávislosti. Může sloužit jako právní rámec pro koordinaci a organizaci ekonomických aktivit svých členů nebo také může svým jménem vstupovat do smluvních vztahů. K založení a vzniku EHZS je třeba uzavření smlouvy o sdružení a následný zápis do obchodního rejstříku.


Potřebujete další informace? Nevahájte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kontaktujte nás


Postup založení EHZS

EHZS se zakládá smlouvou o sdružení a vzniká zápisem do veřejného rejstříku v členském státě, ve kterém je umístěno jeho sídlo.

Orgány EHZS

Orgány sdružení jsou společně jednající členové sdružení a jednatel (jednatelé). Smlouva o sdružení však může stanovit další orgány sdružení.

Členové sdružení jednající společně jsou základním orgánem sdružení obdobným například valné hromadě společnosti s ručením omezeným. Rozhodovací pravomoci členů sdružení jsou v zásadě neomezené. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Smlouva o sdružení však může některým členům sdružení přiznat větší počet hlasů. Žádný člen sdružení ovšem nesmí držet většinu všech hlasů.

Zánik EHZS

EHZS zaniká zejména rozhodnutím členů o zrušení sdružení a prohlášením zrušení sdružení soudem. K rozhodnutí členů o zrušení sdružení je třeba jednomyslný souhlas všech členů, nestanoví-li smlouva o sdružení jinak. Tento souhlas jsou však členové v některých případech povinni vyslovit (například v případě, že sdružení splnilo účel, za kterým bylo založeno, neplní-li tento účel či uplynula doba, na kterou bylo založeno).

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít