Trvalé bydliště

Trvalým pobytem či trvalým bydlištěm se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel. Každý občan smí mít pouze jednu adresu trvalého pobytu, která musí být umístěna v objektu označeném číslem popisným nebo evidenčním a určeným pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Ne všechny osoby jsou vždy v situaci, že mohou mít jako adresu svého trvalého bydliště uvednou vlastní či pronajatou nemovitost. Pro takové případy je vhodné využít služby poskytnutí trvalého bydliště.

Naše firma je připravena nabídnout Vám výhodnou službu, kterou je poskytnutí trvalého pobytu, tzv. virtuálního trvalého bydliště, na prestižních adresách v Praze 1 nebo v Ostravě.

Adresy trvalého bydliště (trvalého pobytu) nabízíme pouze pro občany ČR a občany zemí EU.

Trvalý pobyt v Praze

Dům, v němž nabízíme pražskou adresu pro Váš trvalý pobyt, se nachází v jedné z nejžádanějších lokalit v samotném centru Prahy. Nabízí vedle vysoké společenské prestiže především právo na získání rezidenční parkovací karty, která Vám umožní parkování Vašeho vozidla na všech modrých zónách v Praze 1.

Školská 689/20, 110 00, Praha 1 - Nové Město

Cena za poskytnutí naší adresy se liší podle délky čerpání naší služby a činí:

6 měsíců
3.900,- Kč bez DPH
1 rok
5.900,- Kč bez DPH
2 roky
9.900,- Kč bez DPH
3 roky
14.900,- Kč bez DPH

Hlavní výhodou trvalého bydliště na Praze 1 je možnost získání parkovací karty na modré zóny a to za podmínek pro rezidenty Prahy 1!

Trvalý pobyt v Ostravě

Naši ostravskou adresu poskytujeme za jednu z nejnižších cen. Lokalita nabízí klientům obdobné výhody velkoměsta jako naše pražská adresa, ale za velmi výhodnou cenu.

Krakovská 1085/4, 700 30 Ostrava-jih-Hrabůvka

Podle doby, na kterou s námi uzavřete smlouvu o poskytnutí adresy trvalého pobytu, zaplatíte:

6 měsíců
1.900,- Kč bez DPH
1 rok
2.900,- Kč bez DPH
2 roky
4.900,- Kč bez DPH
3 roky
7.900,- Kč bez DPH

Jakmile s námi uzavřete smlouvu o poskytnutí výše uvedené služby a zaplatíte příslušnou sazbu, obdržíte od nás souhlas s ohlášením změny trvalého bydliště na příslušném úřadě a můžete si zažádat o nový občanský průkaz.

Pro Vaši informaci ještě doplňujeme Vaše povinnosti související se změnou trvalého pobytu.

O změně trvalého bydliště je nutno informovat

  • Vaši zdravotní pojišťovnu, a to do 30 dnů
  • Správu sociálního zabezpečení, pokud jste OSVČ nebo důchodce
  • Úřad práce v případě, že pobíráte sociální dávky, a to do 8 pracovních dnů
  • Registr řidičů, pokud měníte i obec, kterou máte v řidičském průkazu uvedenou, a to do 5 pracovních dnů
  • Pokud vlastníte motorové vozidlo, informujete rovněž registr vozidel

Naopak není nutno informovat úřady, které již synchronizují své údaje z registru obyvatel, to je:

  • Finanční úřad
  • Katastr nemovitostí
  • Živnostenský úřad
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít