Změna stanov

Změna stanov se nejčastěji týkají akciové a evropské akciové společnosti anebo spolku. Tento článek se zabývá změnou stanov a.s. a SE.

Změna stanov akciové či evropské akciové společnosti

Akciová společnost i Evropská akciová společnost se zakládá přijmutím stanov společnosti.  Společnost může mít buď monistickou nebo dualistickou organizační strukturu. 

V případě, že klient zakládá novou akciovou či evropskou společnost, měl by mít jednotlivé části dobře promyšlené, aby v budoucnu nebyly případné změny stanov příliš časově a finančně náročné. 

Klienti využívají našich služeb týkající se všech změn ve společnosti. 

Nejčastější změny stanov, které klienti požadují  

Změna sídla – na první pohled maličkost, ale právě tato změna vyžaduje ve většině případů změnu stanov společnosti, především u společností staršího data založení. 

Změna stanov formou notářského zápisu je nutná v situaci tehdy, je-li adresa sídla společnosti zapsána stanovách konkrétně, jako např. Rybná 732/25, Praha 1, 110 00.

Změna adresy sídla bez nutnosti notářského zápisu je možná pouze v případě, že je ve stanovách jako sídlo označena toliko obec - např. Praha, Brno, Ostrava apod.

Změna názvu (obchodní firmy) –jedná se o změnu stanov, která se provádí notářským zápisem vždy. Ovšem klienti musí mít na paměti, že musí zvolit takové znění názvu společnosti, které obchodní rejstřík či notář bude považovat za akceptovatelné, tedy dostatečně odlišující od již zapsaných subjektů. Existují základní pravidla, kterými by se měli klienti řídit, ovšem klientům naše společnost vždy radí ve spolupráci s naším notářem, jaký název je vhodný.  

Změna předmětu podnikání– je také jedním z častých požadavků. Při zakládání společnosti klientům nabízíme, aby již dopředu nechali zapsat do stanov všechny možné budoucí předměty podnikání nebo činnosti, u kterých je pravděpodobná budoucí aktivace na živnostenském úřadě. Klientům toto doporučujeme hlavně z časového a finančního hlediska, jelikož především u řemeslných, vázaných nebo koncesních živností a různých druhů dalších podnikatelských činnosti je vyžadováno, aby byly zapsány ve stanovách, jinak je živnostenský úřad nevyřídí.

Změna představenstva, dozorčí rady– při změně člena, členů představenstva či změně člena, členů dozorčí rady jako orgánů společnosti, se nevyžaduje forma veřejné listiny - tedy notářského zápisu, pouze pokud tzv. měníte osobu za osobu

Nicméně pokud je potřeba změnit počet členů pak se jedná o změnu stanov a je potřeba notářského zápisu. 

Se změnou počtu členů úzce souvisí také změna způsobu jejich jednání. Ta je rovněž možná pouze formou změny stanov a tedy pouze veřejnou listinou (notářským zápisem). 

Zvýšení a snížení základního kapitálu – jedná se o změnu ve společnosti, která vyžaduje zápis veřejné listiny, tedy notářský zápisNejnižší možný základní kapitál akciové společnosti činí 2 000 000,- Kč a u evropské společnosti 120.000,- EUR. 

Změny akcionářů, výše obchodních podílu– je změna ve společnosti, která je řešena kupní smlouvou o koupi cenných papírů mezi kupujícím a prodávajícím, nejedná se tedy o změnu stanov společnosti jako takové. 

Změny akcií– změna akcií, která může nastat v  jejich počtu, v jejich jmenovité je považována za změnu stanov, a tak se tedy také musí provádět ve formě veřejné listiny.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít