BVI

Britské Panenské ostrovy zahrnují přes 50 malých karibských ostrovů. BVI jsou jedním z nejznámějších daňových rájů, který ale v současné době již nedokáže zajistit příliš vysokou míru anonymity.

Hlavním město BVI: Road Town

Úřední jazyk BVI: angličtina

Měna BVI: americký dolar (USD)

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

Popis a výhody BVI společnosti

  • právní forma offshore společnosti se nazývá IBC - International Business Company
  • možnost vydání akcií na majitele v listinné podobě, ty musí být v úschově u registračního správce a nesmějí opustit území BVI
  • IBC na BVI nesmí podnikat a obchodovat s rezidenty BVI a vlastnit na BVI nemovitosti kromě vlastního sídla
  • offshore společnosti na BVI neplatí žádnou daň z příjmů
  • minimální počet jednatelů je 1, jednatel může být nerezident, může jím být fyzická i také právnická osoba
  • základní jmění může být v jakékoli výši a nemusí být zcela splaceno
  • neveřejný rejstřík - rejstřík ředitelů i rejstřík akcionářů je uložen u registračního agenta a není tedy veřejně přístupný

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

BVI mají tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele offshore společností z Britských Panenských Ostrovů je zejména v tom, že v případě, kdy je podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany BVI offshore firmy, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Není uzavřena. Při přímých platbách z ČR do BVI se uplatňují srážkové daně. BVI offshore společnost není vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Je uzavřena. Dochází k oboustranné výměně informací.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Není uzavřena.

Běžné způsoby využití společnosti z BVI

  • holdingová (mateřská společnost) jiné společnosti za účelem anonymity vlastnictví
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít