Změna sídla

Služba změna sídla firmy (s.r.o. nebo a.s.) patří k našim nejčastějším doprovodným službám, které poskytujeme našim klientům a to ať při převodu již předzaložených ready made společností anebo při poptávce této služby ze strany majitelů či jednatelů již existujících společností.

Změnu sídla firmy sí můžete objednat pro svou firmu se změnou na Vaší adresu anebo na adresu virtuálního sídla.

Změna sídla společnosti přichází v úvahu zejména v následujících situacích:

Změna sídla při převodu ready made společnosti

Pokud od nás koupíte ready made společnost a nebudete využívat poskytnutí virtuálního sídla na původní adrese sídla ready made firmy anebo budete chtít využívat virtuální sídlo jiné, provedené pro Vás zcela ZDARMA změnu sídla Vaší nové firmy v rámci převodu ready made společnosti a zápisu změn u této společnosti v Obchodním rejstříku.

Změna sídla již založené a fungující firmy

Tuto službu požadují klienti, kteří mají svou společnost založenou a zapsanou do obchodního rejstříku a pouze požadují změnit sídlo firmy na jinou adresu. Existujícím společnostem zajistíme změnu sídla jejich firmy ať s využitím virtuálního sídla od nás anebo i bez využití služby poskytnutí sídla.

Důvodem pro změnu sídla u již existující společnosti bývají nejčastěji tyto situace:

  • společnost mění kanceláře - stěhuje se jinam
  • klient chce přemístit sídlo své firmy na jinou adresu, než je adresa jeho vlastní nemovitosti
  • sídlo firmy se stěhuje do větších měst - např. Praha, Brno či Ostrava - a to z důvodu snížení pravděpodobnosti počtu nahodilých finančních a jiných správních prověrek a kontrol a také z důvodu zvýšení prestiže a zlepšení image společnosti; v takovémto případě zpravidla klient nestěhuje celou provozovnu (kancelář) do velkého města, ale mění si pouze sídlo firmy díky možnosti využití služby poskytnutí virtuální sídla společnosti

Proces změny sídla firmy

Samotný proces změny sídla firmy se odvíjí od toho, jestli změna sídla s.r.o. nebo změna sídla a.s. probíhá v rámci jedné obce (např. v rámci Prahy) anebo se sídlo mění do obce jiné.

1) Změna sídla v rámci jedné obce

V takovémto případě změny sídla s.r.o. nebo a.s. není nutné měnit zakladatelské dokumenty společnosti (není vyžadována změna sídla formou notářského zápisu), jelikož společnost má v zakladatelských dokumentech uvedeno jako sídlo firmy pouze název obce a tato obec je stejná jako obec, ve které bude nové sídlo firmy (např. změna sídla s.r.o. proběhne z Prahy 3 na Prahu 8).

Změna sídla společnosti se provede prostým návrhem na zápis změny sídla do příslušného Obchodního rejstříku, který bude doložen patřičnými přílohami - zejména souhlasem s umístěním sídla ověřeně podepsaným majitelem nemovitosti ne starším 3 měsíců.

Výše uvedené neplatí zejména u starších společností, které mají ve svých zakladatelských dokumentech jako adresu sídla uvedenou konkrétní a celou adresu svého sídla. V takovém případě je nutné postupovat dle bodu 2.

Cena změny sídla firmy v rámci jedné obce činí ##CENY_ZMENY_VE_SPOLECNOSTI_BEZ_PODPISU,- Kč včetně všech poplatků! 

2) Změna sídla společnosti do jiné obce

V tomto případě změny sídla je nutné změnit i zakladatelské dokumenty společnosti (zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu apod.) a to ve formě notářského zápisu. Notářský zápis bude poté přílohou návrhu na zápis změny sídla do Obchodního rejstříku společně se souhlasem s umístěním sídla uděleným majitelem (viz výše).

Cena změny sídla firmy do jiné obce činí ##CENY_ZMENY_VE_SPOLECNOSTI_BEZ_PODPISU,- Kč včetně všech poplatků.

 

Objednejte si změnu sídla firmy již za 3 900 Kč bez DPH,- Kč on-line!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít