Panama

Panama je malým daňovým rájem ležícím pomezí Jižní a Střední Ameriky. Panama kontroluje strategický Panamský průplav. 

Panama patří mezi jedny z nejstarších daňových rájů na světě.

Hlavním město Panamy: Ciudad de Panamá

Úřední jazyk Panamy: španělština a 7 indiánských jazyků, rozšířená je i angličtina

Oficiální měna na Panamě: balboa a americký dolar

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

Popis a výhody panamské offshore firmy

 • právní forma offshore panamské společnosti je Non-Resident Company
 • minimální počet jednatelů offshore firmy je 3
 • minimální počet akcionářů offshore společnosti je 1
 • všechny osoby účastnící se na společnosti mohou být nerezidenti Panamy
 • není vyžadováno podávání daňového přiznání, předkládání účetních výkazů ani výroční zprávy
 • nulová daň z příjmů nepocházejících ze zdrojů na Panamě
 • jsou povoleny akcie na jméno i na majitele
 • akcie an majitele nesmějí opustit území Panamy a musejí být uloženy do notářské úschovy nebo u autorizovaného depozitáře
 • obchodní rejstřík offshore společností je veřejný - pro zvýšení anonymity a diskrétnosti je vhodné využívat nominee služby

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Panama má tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele offshore společností z Panamy je zejména v tom, že v případě, kdy je podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany offshore firmy registrované na Panamě, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti - tedy v případě nominee služeb benefičních vlastníků offshore firmy - a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Tato smlouva je uzavřena. Při přímých platbách z ČR do Panamy se srážkové daně uplatňují pouze v případech, nestanoví-li tato mezinárodní smlouva jinak. Panamská offshore společnost je tedy v případech stanovených mezinárodní smlouvou vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.

Na základě této smlouvy se i vzájemně vyměňují daňově relevantní informace mezi oběma státy.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Není uzavřena.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Není uzavřena.

Běžné využití panamské společnosti

 • registrace lodí - panamský lodní registr je největší na světě
 • soukromá nadace (podle zákona z r. 1995) - nástroj využitelný především pro ochranu majetku
 • holdingová (mateřská společnost) jiné společnosti za účelem anonymity vlastnictví
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít