Změna názvu

Je-li podnikatel zapsán do obchodního rejstříku je povinen činit právní úkony pod názvem své obchodní společnosti, tedy pod svou obchodní firmou.

Podnikatel může název své společnosti kdykoli změnit, pokud to považuje za vhodné nebo nutné. Nezbytnou podmínkou pro změnu obchodní firmy je změna stanov společnosti. O změně stanov společnosti pak může rozhodnout pouze valná hromada společnosti. Platné rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti o změně stanov je základem pro předložení návrhu na zápis změny obchodní firmy do obchodního rejstříku příslušnému soudu. Změna názvu obchodní společnosti nabývá právní relevanci okamžikem provedením zápisu do obchodního rejstříku.

Do okamžiku zápisu nové obchodní firmy do obchodního rejstříku vystupuje Společnost pod svou „starou“ obchodní firmou.
Příslušný rejstříkový soud je povinen učinit do 15 dní od podání návrhu úkony směřující k rozhodnutí ve věci. Je třeba rozlišovat mezi rozhodnutím soudu o povolení zápisu a vlastním provedením zápisu. Vlastní zápis provede příslušný soud poté, co usnesení o povolení zápisu nabylo právní moci, a to konkrétně do 10 dnů poté.

Při změně názvu společnosti je důležité mít na paměti, že obchodní firma nesmí být shodná nebo zaměnitelná s obchodní firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě.

Kroky při změně názvu obchodní společnosti

  • detailní rešerše již existujících obchodních firem v Obchodním rejstříku
  • změna stanov obchodní společnosti
  • rozhodnutí valné hromady o změně stanov
  • podání návrhu na zápis změny obchodní firmy do Obchodního rejstříku
  • oznámení změny obchodní firmy příslušnému Živnostenskému úřadu a Finančnímu úřadu
  • oznámení změny příslušné správě sociálního zabezpečení a poskytovatelům zdravotního pojištění
  • oznámení příslušnému katastrálnímu úřadu a Úřadu průmyslového vlastnictví
  • označení provozovny novou obchodní firmou
  • provedení změny na všech obchodních dokumentech (objednávky, faktury, obchodní dopisy...)
  • oznámení bankám, poskytovatelům služeb, obchodním partnerům a dle uvážení také dalším kompetentním úřadům (např. Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).

Ke změně názvu (obchodní firmy) je vždy zapotřebí notářský zápis.

 

Administrativními náležitostmi spojenými se změnou názvu vaší společnosti se nemusíte zdržovat osobně, pokud jejich vyřízení svěříte našim expertům. Objednejte si zajištění změny názvu Vaší firmy on-line u profispolecnosti.cz  

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít