Změna v OR

V průběhu existence každé firmy dojde ke změnám, které je třeba zapsat do Obchodního rejstříku.

Obchodní rejstřík je veřejný seznam vedený rejstříkovými soudy (krajskými a Městským soudem v Praze), do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o obchodních společnostech.

Účelem obchodního rejstříku je vést stálou evidenci potřebných údajů o obchodních společnostech a zajištění, aby byly tyto údaje v souladu s objektivní skutečností.

Proto jsou i rejstříkové soudy povinny zveřejnit zapisované, měněné či vymazané údaje bez zbytečného odkladu po zápisu.

Také z toho důvodu musí obchodní společnost doručit návrh na zápis změn zapisovaných údajů bez zbytečného odkladu poté, co konkrétní změna nastane.

Ke změnám v Obchodním rejstříku je třeba přistoupit zejména v těchto situacích:

  • změna sídla zapsaného do OR u již existující firmy
  • změna sídla koupené ready-made společnosti, tj. její převod na nového majitele a v rámci toho i změna firemní adresy
  • změna jednatele - člena představenstva, či člena dozorčí rady obchodní společnosti
  • změna kapitálu - zvýšení anebo snížení základního kapitálu firmy
  • změna názvu - obchodní firmy, pod kterou je společnost zapsána v obchodním rejstříku

Změny v Obchodním rejstříku zahrnují:

  • svolání a uspořádání valné hromady, popř. sepsání rozhodnutí jediného společníka / akcionáře
  • zápis z jednání valné hromady / popř. návrh znění rozhodnutí jediného společníka či statutárního orgánu
  • příprava všech dokumentů nutných pro změnu v Obchodním rejstříku
  • příprava a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
  • vyhotovení úplného znění změnou dotčeného zakladatelského dokumentu včetně jeho založení do sbírky listin 

Změny v Obchodním rejstříku s Profispolečnosti.cz

S administrativou spojenou s provedením změny v Obchodním rejstříku si ale nemusíte dělat žádné starosti, pokud je svěříte našemu týmu odborníků. Náš profesionální servis za vás zajistí veškeré administrativní náležitosti, které jsou k provedení změny v Obchodním rejstříku vyžadovány zákonem. Změnu v obchodním rejstříku pro Vás zajistíme na podkladě plné moci a je možné ji provést i na dálku.

 

Objednejte si provedení změny v obchodním rejstříku od Profispolečnosti.cz

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít