Ready made SE

Informace o ready made evropské akciové společnosti (SE)

Ready made evropská společnost je již předzaložená společnost (dále také jen jako ready made SE), která byla vytvořena výlučně za účelem jejího prodeje koncovému zákazníkovi, nidky nepodnikala a má 100% záruku bezdlužnosti.

Ready made S.E. (z latinského názvu Societas Europea), někdy též označocvána jako ready made ES či E.S. (zkratka českého názvu evropská společnost) má vyřízené volné živnosti již v době její koupě novým klientem, který tak s touto ready made SE může začít okamžitě podnikat. 

Všechny naše ready made evropské společnosti mají plně splacený základní kapitál ve výši 120 tisíc Euro, který je při převodu předáván účetně na pokladně ready made evropské akciové společnosti. Základní kapitál evropské společnosti je rozvržen na akcie, proto se také evropské společnosti někdy říká evropská akciová společnost.

Evropská společnost ready made představuje nejvýhodnější způsob pořízení nové evropské akciové společnosti a to zejména z důvodu, že založení evropské společnosti od počátku na zelené louce (na míru) je velice zdlouhavý a nákladný právní proces, který navíc vyžaduje přeshraniční prvek.

Expres zápis do OR

Nově nabízíme expres zápis všech změn provedených u ready made evropské společnosti notářským zápisem do obchodního rejstříku ve lhůtě 24 hodin. 

Díky našemu expres zápisu do Obchodního rejstříku budete mít svou ready made evropské akciové společnost přepsanou na sebe v den převodu na Vaši osobu! Ten samý den budete mít k dispozici výpis z OR se všemi Vašimi novými údaji. 

Hlavní výhody ready made SE

 • nepotřebujete základní kapitál nutný k založení evropské společnosti a to v minimální výši 120.000,- Euro
 • možnost obsadit statutární orgány pouze 2 osobami 
 • vysoká mezinárodní image a celoevropsky známá právní forma společnosti
 • možnost přesídlení evropské společnosti do jiného státu EU při zacování stejné právní formy
 • možnost zvolení monistické (správní rada včele se statutárním ředitelem) anebo dualistické struktury (představenstvo a dozorčí rada) evropské akciové společnosti

Ready made evropská společnost za 49 900 Kč bez DPH

V ceně READY MADE SE jsou zahrnuty tyto služby:

 • uspořádání a organizace valné hromady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti
 • ověření potřebných listin a podpisů na všech dokumentech a listinách
 • soudní poplatek za zápis změn do obchodního rejstříku
 • vyřízené volné živností
 • změna sídla evropské společnosti v rámci Hlavního města Prahy
 • garance zápisu změny vlastníka ready made SE do obchodního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů členů představenstva a dozorčí rady
 • převod cenných papírů ready made evropské společnosti
 • výpis z živnostenského rejstříku ready made S.E. a výpis z katastru nemovitostí
 • přihlášení evropské společnosti k dani z příjmu
 • garance 100% bezdlužnosti ready made SE 

Více informací o ready made Evropské společnosti a jejím převodu si přečtěte v sekci o evropské společnosti

POZOR AKCE: 

K ready made Evropské akciové společnosti si navíc můžete objednat také sídlo firmy a to již za 149,- Kč měsíčně!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít