Změna jednatele

Změna jednatele patří mezi velmi často požadovanou změnu ve společnosti s ručením omezeným. Jednatel je statutárním orgánem s.r.o. a jako takový činí jménem společnosti veškeré právní úkony.

Během existence společnosti často vyvstává potřeba jednatele vyměnit či přidat jednatele nového. Právo na změnu jednatele náleží společníkovi, resp. společníkům společnosti s ručením omezeným - tedy majitelům s.r.o. Ti o změně jednatele své společnosti rozhodují na valné hromadě, popř. rozhodnutím jediného společníka u jednočlenných společností s ručením omezeným.

Změna jednatele se nejčastěji provádí odvoláním původního jednatele společnosti a jmenováním jednatele nového. V dalších případech dochází ke změně jednatele při jeho odstoupení z funkce, skončení časově omezené funkce či např. v případě úmrtí jednatele.

Proces změny jednatele

Změna jednatele se odehrává na valné hromadě společnosti, na které o této změně hlasují společníci společnosti, jak bylo uvedeno výše. Valnou hromadu svolává zpravidla původní jednatel a to písemnou pozvánkou adresovanou všem společníkům s uvedením předmětu jednání valné hromady - tedy i s uvedením skutečnosti, že valná hromada bude rozhodovat o odvolání původního jednatele a jmenování jednatele nového. Zákon připouští i možnost, aby společníci rozhodovali mimo valnou hromadu či aby svolali valnou hromadu sami - to se uplatní zejména v případech nečinnosti původního jednatele firmy.

Na valné hromadě budou dostavivší společníci s.r.o. hlasovat o změně jednatele a v případě kladného výsledku bude i tato změna jednatele provedena. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který následně slouží jako podklad pro změnu jednatele v Obchodním rejstříku.

Ze zákona není pro rozhodnutí valné hromady o změně jednatele společnosti nutná forma notářského zápisu. Notářský zápis bude zapotřebí pouze v případech, kdy tak stanoví výslovně společenská smlouva s.r.o. anebo v případech, kdy bude nutné udělat změnu v počtu jednatelů firmy - např. místo jednoho budou dva anebo naopak.

V případech jednočlenných společností s ručením omezeným se valná hromada nekoná a zápis z valné hromady je nahrazen písemným vyhotovením rozhodnutí jediného společníka o změně jednatele.

Pokud se nechcete zabývat veškerou nutnou administrativou pro změnu jednatele své společnosti, nabízíme Vám naši komplexní službu změna jednatele a to již za 3 900 Kč bez DPH včetně všech poplatků!

Změna člena představenstva nebo člena dozorčí rady

Statutárním orgánem akciové společnosti a evropské společnosti není jednatel, nýbrž člen představenstva. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným zřizují společnosti akciové povinně ze zákona kontrolní orgán - dozorčí radu, jejich členy je rovněž možné měnit. O změně členů představenstva či členů dozorčí rady rozhodují akcionáři společnosti na valné hromadě, popř. jediný akcionář rozhodnutím jediného akcionáře. 

Za stejných podmínek jako změnu jednatele Vám zajistíme také změnu člena představenstva anebo změnu člena dozorčí rady.

Pokud máte další dotazy ohledně změny statutárních orgánů své společnosti, neváhejte nás kontaktovat!

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít