Změny v existující společnosti

Informace o změnách ve společnosti

Během existence každé společnosti se vyskytne potřeba provést v této firmě nějakou změnu a zapsat ji do Obchodního rejstříku.

Pokud se nechcete sami zabývat administrativou nutnou k provedení změn ve společnosti, spolehněte se na náš profesionální servis.

Vámi požadovanou změnu ve společnosti provedeme kvalitně, rychle a za cenově přijatelných podmínek.

Druhy změn ve společnosti, které pro Vás zajistíme

Rádi za Vás svoláme a uspořádáme valnou hromadu, připravíme rozhodnutí jediného společníka/akcionáře či rozhodnutí statutárních orgánu, to vše pro zajištění Vámi požadovaných změn ve Vaší společnosti.

Nejčastěji požadované změny ve společnosti mající samostatné stránky v rámci změn ve společnosti:

Dále pro Vás zajistíme veškeré další změny ve Vaší firmě, příkladem lze uvést:

 • jmenování jednatele, jmenování člena představenstva či dozorčí rady, jmenování prokuristy
 • odvolání jednatele, odvolání člena představenstva či dozorčí rady, odvolání prokuristy
 • změna způsobu jednání statutárních orgánů společnosti, popř. prokuristy
 • změna sídla společnosti - změna sídla firmy
 • změna společníka / akcionáře společnosti
 • převod obchodního podílu/ akcií na nového nabyvatele
 • změna výše obchodního podílu / změna druhu, formy a hodnoty akcií
 • snížení anebo naopak zvýšení vkladu společníka v obchodní společnosti
 • zvýšení základního kapitálu společnosti
 • snížení základního kapitálu společnosti
 • změna obchodního jména (změna názvu firmy)
 • změna adresy bydliště jednatele, prokuristy, společníka, člena představenstva, člena správní rady, jediného akcionáře
 • změna, resp. rozšíření předmětů podnikání či naopak jejich zúžení
 • všechny ostatní změny v rámci akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným
 • všechny ostatní změny v rámci organizační složky právnické osoby
 • přeměny společností
 • jiné změny výše neuvedené

Všechny výše uvedené změny ve společnosti zahrnují:

 • svolání a uspořádání valné hromady
 • zápis z jednání valné hromady / popř. návrh znění rozhodnutí jediného společníka či statutárního orgánu
 • příprava všech dokumentů nutných pro změnu
 • příprava a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
 • vyhotovení úplného znění změnou dotčeného zakladatelského dokumentu včetně jeho založení do sbírky listin 

Změny v s.r.o. - změna sídla společnosti s ručením omezeným a další změny

Častou změnou je změna sídla s.r.o., změna názvu s.r.o. a změna jednatele s.r.o. Častým požadavkem je i zápis z valné hromady s.r.o. Změna sídla firmy nebo změna názvu společnosti i změna jednatele je pro nás snadnou záležitostí, protože takové činnosti děláme každý den. Pro někoho, kdo se tím nezabývá nebo nechce zabývat, jsme tu my a naše odborné služby.

Chcete mimořádnou valnou hromadu? Nebo vás zajímá nějaká změna zápisu v obchodním rejstříku - např. změna sídla společnosti v Praze? Jakýkoliv zápis změny do obchodního rejstříku uděláme za vás a můžete se tak zbavit všech problémů. Už nemusíte hledat vzor zápisu z jednání, vzor zápisu z valné hromady ani vzor pozvánky na valnou hromadu, nemusíte studovat zákon o přeměnách obchodních společností, protože všechno obstaráme za vás.

V nabídce našich služeb je jakákoli změna v obchodním rejstříku, změna právní formy, výmaz z obchodního rejstříku, zvýšení základního kapitálu, svolání valné hromady. Změny v obchodním rejstříku vám nemusí dělat vrásky, nechte je na profesionálech. Informujte se i možnosti změn vlastního kapitálu. Může dojít k odstoupení jednatele nebo k odstoupení z funkce člena představenstva, ke změně společenské smlouvy, ke změně názvu firmy, ve všem vám pomůžeme.  

Ceny provedení změn ve společnosti

1) varianta bez nutnosti notářského zápisu - od 3 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny

2) varianta s nutností notářského zápis - od 9 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny

* Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 Vyřízení ZMĚNY ve společnosti si objednejte online a to již za 3 900 Kč bez DPH,- Kč!  

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít