Polsko

Polskou společnost můžete získat buď tak, že si ji necháte od nás založit na klíč, nebo tak, že si ji od nás koupíte již založenou. Nabízíme:

  • založení polské s.r.o. - zakládání společností s ručením omezeným v Polsku na klíč
  • založení polské a.s. - zakládání akciových společností v Polsku na klíč
  • ready made polské s.r.o. - prodej předzaložené společnosti s ručením omezeným v Polsku
  • ready made polská a.s. - prodej předzaložené akciové společnosti v Polsku

Jednotlivé služby jsou detailně popsány níže. Nabízíme rovněž kvalifikované právní služby polského advokáta nebo službu poskytnutí virtuálního sídla v Polsku nebo vedení účetnictví v souladu s polskými předpisy.

Založení polské společnosti s ručením omezeným

Objednáte-li si u nás založení polské s.r.o., zajistíme veškerou administrativu, která je pro proces zakládání polské společnosti s ručením omezeným nutná, tedy: přípravu veškerých dokumentů potřebných k založení firmy, veškeré poplatky - kolky nutné k založení firmy, kontakt a zastupování klienta na úřadech a také poradenství a konzultace při založení polské firmy s.r.o. na míru.

Dále mohou klienti, kteří si u nás objednají založení polské s.r.o., využít virtuální sídlo firmy v Polsku s možností krátkodobého pronájmu zasedacích místností a se službou přebírání a přeposílání poštovních zásilek.

Našim klientům doporučíme také účetní kancelář, která nové firmě nabídne služby vedení účetnictví.

Polskou s.r.o. jsme schopni založit i bez aktivní účasti klienta, „na dálku".

Založení polské akciové společnosti

Veškeré administrativní úkony, které jsou pro založení polské a.s. nutné, pro Vás zajistíme sami. Mezi tyto úkony patří příprava veškerých potřebných dokumentů, poplatek za zápis a.s. do polského obchodního rejstříku, notářské poplatky včetně vypracování notářského zápisu pro založení a.s., poplatky za vystavení živnostenských oprávnění - 4 volné živnosti pro polskou akciovou společnost, kontakt a zastupování klienta na úřadech, poradenství a konzultace při založení firmy akciové společnosti, registrace k dani z příjmu (DIČ) a součinnost při registraci k DPH.

Klienti, kteří u nás požádají o založení polské a. s., si mohou rovněž objednat službu poskytnutí virtuálního sídla firmy v Polsku včetně možnosti krátkodobého pronájmu zasedacích místností a včetně služby přebírání a přeposílání poštovních zásilek. Těmto klientům můžeme rovněž doporučit účetní kancelář, která jejich nové firmě nabídne služby vedení účetnictví.

Polskou a.s. na klíč jsme schopni založit také bez aktivní participace klienta.

Ready made polské společnosti s ručením omezením

Ready made polská s.r.o. je společnost s ručením omezeným zapsaná v polském obchodním rejstříku, má přidělené vlastní IČO a byla založena pouze proto, aby byla převedena na koncového podnikatele. Polská ready made společnost s ručením omezeným nemá žádné závazky ani pohledávky.

Ready made s.r.o. v Polsku s námi pořídíte do 24 hodin a budete moci začít podnikat v Polsku prakticky ihned.
Ohledně každé polské ready made s.r.o., kterou nabízíme, zaručíme, že je zapsána v polském obchodním rejstříku a má vlastní IČO, je registrováno k dani z příjmu, nemá žádné závazky ani pohledávky, nikdy nevykonávala žádnou obchodní činnost a její základní jmění je splacené v celém rozsahu.

Všem našim klientům, kteří využili naši službu a pořídili si od nás polskou ready made s.r.o., nabízíme také možnost využít virtuální sídlo firmy v Polsku spolu s možností krátkodobého pronájmu zasedacích místností a se službou přebírání a přeposílání poštovních zásilek. Doporučíme jim také účetní kancelář, která pro jejich novou firmu může zajistit služby vedení účetnictví.

Pokud klientovi nebude vyhovovat název nebo sídlo nové ready made společnosti s ručením omezeným v Polsku, nabízíme i okamžitou možnost změny obchodního jména a sídla nebo úpravy v živnostech této polské ready made společnosti.

Ready made polská akciová společnost

Ready made polská a.s. je akciová společnost zapsaná v polském obchodním rejstříku, má vlastní IČO a byla založena pouze za účelem převodu na koncového podnikatele. Polské ready made a.s. nemají žádné závazky ani pohledávky a mají tak ze 100% garantovanou svou bezdlužnost.

Ready made a.s. v Polsku s námi pořídíte do 24 hodin a budete moci začít podnikat v Polsku bez zbytečných starostí spojených se zakládáním polské akciové společnosti vlastními silami.

Klienty, kteří si koupí od naší firmy polskou ready made akciovou společnost, můžeme ujistit, že akciová společnost je zapsána v polském obchodním rejstříku, má vlastní IČO, je registrována k dani z příjmu, nemá žádné závazky ani pohledávky, nikdy nevykonávala žádnou činnost a její základní kapitál je splacen v plném rozsahu.

Pro klienty, kteří si zakoupí naši ready made a. s. v Polsku, máme doplňkovou službu poskytnutí virtuálního sídla firmy v Polsku včetně možnosti krátkodobého pronájmu zasedacích místností a se službou přebírání a přeposílání poštovních zásilek. Těmto klientům také doporučíme účetní kancelář, která jejich nové firmě nabídne služby vedení účetnictví.

Klientům, kterým případně nevyhovuje původní název nebo sídlo nové ready made a.s., nabízíme i okamžitou možnost změny obchodního jména a sídla nebo úpravy v živnostech této polské ready made společnosti.

Založení či prodej polské společnosti

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít