Valné hromady

Konání valné hromady je považováno za komplikovaný proces, který vyžaduje neustálý kontakt s problematikou, konkrétně znalost příslušných právních předpisů a soudní interpretace.

Bez předcházející praxe může zabezpečení valné hromady ve společnosti trvat i několik týdnů a může být v budoucnu prohlášeno za neplatné.

Profispolečnosti.cz nabízejí svým zákazníkům zabezpečení konání valných hromad v jejich společnosti tak, aby jejich valná hromada proběhla co nejrychleji, kvalitně a s důrazem na osobní potřeby.

Sami klienti tak nemusejí obíhat úřady či zdlouhavě studovat příslušné předpisy vztahující se k dané problematice. Mohou se tedy naplno věnovat svému předmětu podnikání a své obchodní činnosti.

Povinné valné hromady

Povinnost každé společnosti konat jednou ročně valnou hromadu a schválit na ní účetní závěrku a to vše poté založit do sbírky listin je dána zákonem, přičemž nesplnění této povinnosti s sebou přináší soukromoprávní i trestní sankce. 

Povinné valné hromady nemají ze zákona nutnou formu notářského zápisu.

Dobrovolné valné hromady

Dobrovolné valné hromady se konají zejména v souvislosti s provedením jakékoli změny ve společnosti. Některé změny ve společnosti vyžadují provedení valné hromady ve formě notářského zápisu - typicky se jedná o změnu zakladatelského dokumentu společnosti (změna názvu, zvýšení počtu orgánů, změna sídla do jiné obce apod.), rozhodnutí o fúzi, rozhodnutí o likvidaci atd.

Rádi za Vás svoláme a uspořádáme valnou hromadu, připravíme rozhodnutí jediného společníka/akcionáře či rozhodnutí statutárních orgánu pro vyhotovení Vámi požadovaných změn ve Vaší společnosti. 

Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře

V případech, kdy má společnost jediného majitele (společníka/akcionáře), pak tento jediný majitel vykonává funkci valné hromady. O rozhodnutích jediného společníka či akcionáře se pořizuje jeho zápis, který musí mít v případech předepsaných zákonem či zakladatelskými dokumenty společnosti formu notářského zápisu.

V rámci valných hromad pro Vás zajistíme kompletní administrativu

Nelamte si hlavu se studiem právních předpisů či s obíháním úřadů a soudů, od toho jsme tu my!

  • vyhotovíme pozvánku na valnou hromadu
  • zabezpečíme za Vás konání řádné VALNÉ HROMADY
  • vyhotovíme zápis z jednání řádné valné hromady společnosti
  • vyhotovíme dokumenty k účetní závěrce a rozdělení zisku či úhradě ztráty společnosti
  • založíme výše uvedené dokumenty do sbírky listin, kterou rovněž zrevidujeme
  • vyhotovíme Vám úplná znění pozměněných zakladatelských dokumentů Vaší společnosti 

 

Objednejte si konání valné hromady a zápis z VH online!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít