Offshore společnosti

Informace o offshore společnostech

Termín offshore společnost vychází z pojmu off shore, kterého se užívá ve dvou významech:

  • destinace neboli země, která má velmi příznivý systém zdanění - daňový ráj
  • obchodní společnost založená v takové zemi (v daňovém ráji)

Zakládání a využívání offshore, tedy zahraničních firem v rámci skrytého vlastnictví či zvýšení prestiže firemní struktury je legální a legitimní cesta k zajištění anonymity či k posílení ochrany majetku.

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

Mezi offshorové ráje patří např. i USA, Velká Británie, Nizozemsko, Malta nebo Kypr, země s dobrým renomé a přitom přívětivým daňovým systémem (proto se jedná o daňové ráje). 

Založení a prodej offshore společnosti

Založení offshore společnosti v daňovém ráji s využitím služeb naší společnosti je velmi jednoduché, diskrétní a profesionální, jelikož v oblasti offshore spolupracujeme s naším renomovaným partnerem - společností Valian.cz - který se problematice offshore společností v daňových rájích úspěšně věnuje již od roku 1998. Před samotným procesem založení offshore společnosti bývá většinou nutná odborná konzultace a podrobný rozbor Vašeho podnikatelského případu a specifických požadavků. Offshore konzultace je ZCELA ZDARMA! Až na základě této detailní konzultace, Vámi předaných podkladů, výběru vhodné jurisdikce a zvolení nejvýhodnější země - daňového ráje - pro sídlo společnosti Vám bude založena na míru či prodána již připravená ready made offshore společnost. Tato společnost bude bez jakékoli historie jak obchodní tak vlastnické. Doba založení offshore firmy a předání kompletní dokumentace od společnosti se pohybuje v závislosti na výběru země sídla od 2 do 4 týdnů. Založení společnosti v zahraničí bude tedy rychlé a bezproblémové. K založení zahraniční firmy potřebujete předložit tyto doklady - dokumenty nutné k založení offshore.

V rámci založení zahraniční společnosti na míru či prodeje již připravené READY MADE offshore společnosti jsou poskytovány tyto služby:

  • příprava a vypracování všech potřebných dokumentů nutných pro založení společnosti v dané zemi (daňovém ráji)
  • legalizace a ověření veškerých podpisů a dokumentů zakladatele a obstarání výpisů z veřejných rejstříků (typicky rejstřík trestů, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík apod.)
  • přihlášení společnosti k paušální dani z příjmu, popř. i jiným daním
  • zajištění statutárních zástupců společnosti v daňovém ráji
  • zajištění sídla a obchodní adresy v dané zemi včetně poštovních služeb
  • otevření bankovního účtu u vhodného bankovního ústavu
  • překladatelské a tlumočnické služby poskytované autorizovanými překladateli a tlumočníky

Daňové ráje k založení offshore společnosti

Offshorové společnosti pro Vás nejčastěji zakládáme v těchto zemích - daňových rájích:

POSTUP založení offshore společnosti - aneb jak to vlastně funguje

Postup založení Vaší nové zahraniční společnosti v daňovém ráji probíhá v následujících fázích:

1) Odborná konzultace ZDARMA - detailní rozbor Vaší situace a podnikatelského záměru, zvolení nejvýhodnější destinace a po odsouhlasení koncepce použití a struktury Vašeho offshore podnikání pro vás bude založena offshorová firma. POZOR: Offshore společnost se ale nehodí pro každého! Přečtěte si pro koho se nehodí zahraniční offshore společnost!

2) Udržovací poplatek za základní správu offshore společnosti v daňovém ráji musí být hrazen každoročně vždy na rok dopředu. V rámci tohoto udržovacího poplatku každý rok vyřizujeme podávání výročních zpráv a daňových přiznání u domovských úřadů, platí se z něj paušální daň, virtuální sídlo či registrační správce.

3) Jednání za společnost - za offshore společnost (popř. jejího vlastníka) může jako její jednatel / akcionář jednat přímo klient; v případě zájmu o anonymitu je možné využít služeb nominee jednatelů / akcionářů či TRUSTu. Ceny nominee služeb se liší dle typu podnikání a jednotlivých offshore destinací a naleznete je zde

Nabízíme offshore služby včetně zprostředkování kompletního právního servisu podle domovského práva offshorových společností a služby autorizovaného překladatele a tlumočníka. Dále zajistíme otevření bankovních účtů v bankách v EU i mimo něj.

Offshorové firmy lze také dále prodávat anebo do nich přidávat další osoby, pokud byste chtěli do podnikání přibrat například obchodní partnery. V tomto případě zajišťujeme pro klienty jakékoli změny v offshore společnostech (převod akcií, změny jednatelů, změna názvu apod.).

 

Založení offshore společnosti * 

Mezi všemi daňovými ráji světa zařizujeme např. založení společnosti na Kypru, založení firmy v USA i offshore Seychely. Známý daňový ráj je Kypr. Ale nabízejí se vám i další daňové ráje v Evropě a jiné daňové ráje světa, protože seznam daňových rájů není omezený jen na off shore společnosti na Kypru. S našemi zkušenostmi bude pro vás založení firmy v zahraničí hračkou.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít