Seychely

Seychelská republika, neboli také zkráceně jen Seychely, je offshore země (daňový ráj) na souostroví v Indickém oceánu, východně od Afriky a severně od ostrovu Madagaskar.

Hlavní město: Victoria, na ostrově Mahé

Úřední jazyky Seychel: angličtina, francouzština, kreolština

Seychelská měna: seychelská rupie – SCR

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

Hlavní výhody seychelské offshore společnosti

 • rychlé založení offshore společnosti – většinou během jednoho dne
 • základní kapitál offshore společnosti může být upsán v jakékoliv výšii bez povinnosti jeho splacení
 • možnost vydání akcií na majitele, akcie na majitele v listinné podobě však nemohou opustit území Seychel
 • nulová daň z příjmu offshore společnosti v případech, kdy příjem pocház ze zdroje mimo území Seychel
 • vedení účetnictví se vyžaduje, ale není povinnost jej odevzdávat či komukoli předkládat ke kontrole - pouze se musí určit místo, kde budou uschovány důležité účetní a jiné dokumenty offshore společnosti,
 • neodevzdává se daňové přiznání
 • od dubna 2009 patří Seychelská republika na tzv. bílou listinu OECD - tj. mezi státy s daňově standardní legislativou
 • možnost zvolit název seychelské společnosti s libovolným dodatkem určujícím právní formu společnosti, např. k.s., o.s., s. r. o., a. s., GmbH., AG, Ltd., Co., LLC, apod., což zvyšuje variabilitu využití takové offshore firmy
 • možnost využití nominee služeb (nominee jednatel i akcionář) pro ještě vyšší stupeň anonymity vlastnictví
 • neveřejný rejstřík - údaje o osobách účastnících se na společnosti má pouze registrační agent a nejsou tedy veřejně přístupné
 • z důvodu uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kyprem se hodí pro zapojení do kyperské firemní struktury za účelem snížení daňové zátěžě Kyperské firmy

Offshore Seychely - mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Seychely mají tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele společností je zejména v tom, že v případě, kdy je podezření na praní špinaváých peněz či financování terorismu ze strany seychelské firmy, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Není uzavřena. Při přímých platbách z ČR do Seychel se uplatňují srážkové daně. Seychleská společnost není vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Není uzavřena - vyšší stupěň anonymity vlastnictví.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Není uzavřena - vyšší stupěň anonymity vlastnictví.

Běžné způsoby využití seychelské firmy

 • holdingová (mateřská společnost) jiné společnosti (např. v ČR) za účelem anonymity vlastnictví 
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít