SVJ

Založení SVJ na míru 

Neváhejte nás kontaktovat, založíme Vám Společenství vlastníků jednotek profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme Stanovy Společenství vlastníků jednotek a vyřešíme všechny ostatní náležitosti.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je označení, které se týká správy budov, rozdělených na právně samostatné části (jednotky).

Společenství vlastníků je právnická osoba, kterou Vám založíme za účelem zajišťování správy domu a pozemku. 

Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Může však nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. 

Samotné rozdělení budovy nastává projevem vůle vlastníka budovy. Dokument o tomto rozdělení (prohlášení, ujednání spoluvlastníků budovy, nebo smlouva o výstavbě) se ukládá do sbírky listin katastru nemovitostí. Okamžikem rozdělení budovy se jednotky stávají samostatným předmětem práv.  Je možno s nimi samostatně nakládat a zcizovat je (převádět na jinou osobu).

Aktualizace stanov SVJ

Všechna společenství vlastníku jednotek mají povinnost přizpůsobit své stanovy příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích. Pokud jste tak ještě neučinili, neváhejte nás kontaktovat a my Vám návrh nových aktuálních stanov rádi připravíme.

Dále Vám zajistíme volbu nových orgánů SVJ a jejich zápis do veřejného rejstříku, jakož i další potřebné změny v rámci Vašeho SVJ požadované.

Potřebujete další informace? Nevahájte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kontaktujte nás

Služby, které rádi profesionálně zařídíme pro Vaše společenství vlastníků jednotek

 • založení nového SVJ a jeho zápis do obchodního rejstříku (OR)
 • změny, aktualizace a úpravu stanov existujícího společenství vlastníků jednotek
 • volbu a zápis nových orgánů SVJ
 • registraci Vašeho SVJ na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • vedení účetnictví a mzdové agendy pro Vaše SVJ
 • daňové a právní poradenství pro SVJ
 • zrušení a likvidace SVJ

Proces vzniku a zániku SVJ

Pro právnickou osobu SVJ je specifické, že nevzniká ze zákona. Povinnost založit SVJ neexistuje, jde o dobrovolné právní jednání zakladatelů.

SVJ se založí schválením stanov, které mají podobu veřejné listiny, tedy notářského zápisu.  Vznikne potom dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Stanovy obsahují: 

 • Název obsahující „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který vzniklo
 • Sídlo, v domě pro který společenství vlastníků vzniklo, popřípadě na jiném místě
 • Členská práva a povinnosti vlastníků bytů a způsob jejich uplatňování
 • Určení orgánů. Jejich působnosti, počtu členů a jejich funkčního období. Způsob svolávání, jednání a usnášení
 • Určení prvních členů statutárních orgánů
 • Pravidla správy domu a pozemku a pravidla užívání společných částí
 • Pravidla pro tvorbu rozpočtu, pro příspěvky na správu domu. A způsob určení kolik budou jednotliví vlastníci platit.

Orgány a jednání SVJ

Statutárním orgánem je výbor, pokud však stanovy neurčí, že statutárním orgánem je předseda společenství vlastníků. Podle stanov si SVJ může zřídit další orgány, ovšem nemohou mít působnost, která je vyhrazená pro shromáždění nebo pro statutární orgán.

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění. Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek a každý z nich má počet hlasů, který odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech. Shromáždění je způsobilé k usnesení, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Vlastníci jednotek mohou rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (elektronicky), připouštějí-li to stanovy

Statutární orgán svolává shromáždění minimálně jednou ročně. Může svolat shromáždění i na žádost vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít