Kypr

Kyperská republika je ostrovní daňový ráj ležící ve východní části Středozemního moře. Kypr je členem Evropské unie i eurozóny.

Hlavní město Kypru: Nikósie (Lefkosía)

Úřední jazyk na Kypru: řečtina, turečtina

Měna Kypru: EUR

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

Popis a výhody kyperské offshore společnosti

  • základní typ offshore firmy na Kypru se jmenuje Private Company Limited by Shares - jedná se o hybrid mezi společností s ručením omezeným a společností akciovou
  • ředitelem i akcionářem může být jakýkoli nerezident, fyzická i právnická osoba, společnost musí mít tajemníka pro styk s lokálními autoritami - v případě, že chcete využívat daňových výhod Kypru, je vhodné, aby ředitelem společnosti byl místní občan a to z důvodu daňového domicilu celé společnosti
  • existují pouze akcie na jméno
  • vedení účetnictví je povinné - společnosti musí povinně předkládat účetní výkazy
  • povinný audit
  • obchodní rejstřík je veřejně přístupný - standardně se proto používají jako akcionáři společnosti jiné offshore společnosti z daňových rájů typu Seychely, Belize, Svatý Vincent apod., kde je obchodní rejstřík neveřejný
  • Kypr má s Českou republikou uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění - což je jeho jedna z největších výhod pro možnosti daňové optimalizace
  • jedno z nejnižších daňových zatížení v EU
  • 0% daň z kapitálových zisků - z úroků, z převodu akcií / obchodních podílů, z dividend apod.

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Daňový ráj Kypr má tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele offshore společností z Kypru je zejména v tom, že v případě, kdy je podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany offshore firmy registrované na Kypru, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti - tedy v případě nominee služeb benefičních vlastníků offshore firmy - a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Tato smlouva je uzavřena. Při přímých platbách z ČR do Kyperské republiky se srážkové daně uplatňují pouze v případech, nestanoví-li tato mezinárodní smlouva jinak. Kyperská offshore společnost je tedy v případech stanovených mezinárodní smlouvou vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a ČR je velmi široce pojatá a výhodná pro možnosti daňové optimalizace.

Na základě této smlouvy se i vzájemně vyměňují daňově relevantní informace mezi oběma státy - tedy Kyprem i Českou republikou.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Není uzavřena.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Není uzavřena.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ostatními daňovými ráji

Kypr daňový ráj jako jedna z mála evropských zemí má uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění i s jinými daňovými ráji, např. se Seychely. Díky této skutečnosti je možné přenést daňovou povinnost z Kypru např. na Seychely, kde je nulová daň z příjmu.

Běžné způsoby využití kyperské společnosti

  • holdingové a mateřské společnosti - nulová daň z dividend, z prodeje akcií či obchodních podílů apod.
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít