Velká Británie

Velká Británie neboli Spojené království Velké Británie a Severního Irska je členským státem Evropské unie. Velká Británie je za daňový ráj považována z důvodu možnosti obchodování se svými bývalými koloniemi, ve kterých je nulová daň z příjmu .

Hlavní město: Londýn
Úřední jazyk: angličtina
Měna: libra šterlinků - GBP

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

Popis a výhody britské jurisdikce

  • vysoká mezinárodní prestiž anglických společností
  • nejběžnější právní forma anglické společnosti se nazývá LTD (obdoba českého s.r.o.)
  • na pozici ředitele musí mít každá společnost alespoň jednu fyzickou osobu, ta může být i nerezidentem
  • akcionářem může být fyzická i právnická osoba, rovněž možnost obsadit nerezidentem Velké Británie
  • obchodní rejstřík je veřejně přístupný
  • povinnost vedení účetnictví
  • povinnost odevzdávat každoročně britskému finančnímu úřadu roční uzávěrku, bilanci ke konci účetního období a výkaz zisků a ztrát, případně komentovaný auditorem registrovaným ve Velké Británii, 
  • povinnost odevzdávat výroční zprávu (Annual Report)
  • daň z příjmu anglické offshore společnosti se odvíjí od výše zisku společnosti, většinou se pohybuje okolo 20%

Mezinárodní smlouvy - offshore Británie

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Velká Británie má tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele offshore společností z Anglie je zejména v tom, že v případě, kdy je podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany offshore firmy registrované v Anglii, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti - tedy v případě nominee služeb benefičních vlastníků offshore firmy - a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Tato smlouva je uzavřena. Při přímých platbách z ČR do Velké Británie se srážkové daně uplatňují pouze v případech, nestanoví-li tato mezinárodní smlouva jinak. Anglická offshore společnost je tedy v případech stanovených mezinárodní smlouvou vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Velkou Británií a ČR je velmi široce pojatá a výhodná pro možnosti daňové optimalizace.

Na základě této smlouvy se i vzájemně vyměňují daňově relevantní informace mezi oběma státy - tedy Velkou Británií i Českou republikou.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Není uzavřena.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Je uzavřena - Velká Británie je jejím signatářem.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ostatními daňovými ráji

Velká Británie jako jedna z mála evropských zemí má uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění i s jinými daňovými ráji, zejména se svými bývalými koloniemi. Díky této skutečnosti je možné částečně přenést daňovou povinnost z Anglie na daňový ráj, kde je nulová daň z příjmu.

Nejčastější využití britské společnosti

  • holdingová (mateřská společnost) jiné, např. české společnosti za účelem anonymity vlastnictví a vysoké prestiže
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít