Odkup a koupě společností

Informace o odkupu firem

Rozhodli jste se prodat svou firmu? Pokud bude vyhovovat našim podmínkám, můžeme ji od Vás přímo vykoupit anebo se pokusíme zprostředkovat její prodej novému zájemci. Denně máme poptávky na společnosti s historií plátce i neplátce DPH.

Odkup firmy představuje proces, který je ovlivněn řadou faktorů. Nejdůležitější z těchto faktorů bude samotné stáří společnosti (den jejího vzniku - zápisu do obchodního rejstříku), předchozí účetní obraty a dále splnění podmínek, které vyžadujeme u všech vykupovaných firem.

Podmínky pro odkup společnosti:

  • společnost je zcela bez závazků a jakýchkoli dluhů
  • společnost má řádně vedené účetnictví po celou dobu své existence a řádně odevzdaná daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
  • statutární orgán společnosti je zcela bezúhonný

Splnění podmínek pro odkup firmy klienti prokazují úředními dokumenty, které nám předloží před převodem jejich firmy na nového majitele. Tyto doklady mají za účel zajistit bezpečnost celé obchodní transakce výkupu společnosti na obou stranách.

Potřebné doklady k odkupu společnosti:

  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti ze strany finančního úřadu
  • potvrzení o bezdlužnosti firmy ze strany správy sociálního zabezpečení 
  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti od zdravotní pojišťovny
  • výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu (jednatele / člena představenstva)

V případě, že bude na základě výše uvedených dokladů ověřeno, že Vaše firma nemá žádné závazky, nabídneme Vám za ni výkupní cenu. Tato cena je stanovena vždy individuálně a odvíjí se zejména od data vzniku společnosti a stavu jejích zakladatelských a ostatních dokumentů.

Standartně nabízíme za odkup společnosti plátce DPH od 20.000,- Kč a za výkup firmy neplátce DPH od 5.000,- Kč.

Při odkupu firem hradíme kromě odměny pro původního majitele také veškeré náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn v obchodním rejstříku - typicky se jedná o náklady na notářský zápis, výpisy, ověření podpisů, opisy a kolky za zápis do OR.

Pokud Vaše společnost splňuje výše uvedené náležitosti, neváhejte a objednejte si službu ODKUP SPOLEČNOSTÍ.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít