Založení v.o.s.

Založení Veřejné obchodní společnosti na míru již od 9.900,- Kč včetně DPH!

Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které podnikají, spravují její majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně, což se může jevit jako největší překážka pro využití této právní formy podnikání. Zisk a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem, pokud neurčí společenská smlouva jinak.

Neváhejte nás kontaktovat, založíme Vaší Veřejnou obchodní společnost profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme společenskou smlouvu a vyřešíme všechny ostatní náležitosti.

Pokud nemáte pro svojí Veřejnou obchodní společnost sídlo, můžete si vybrat z naší nabídky virtuálních sídel v rámci celé ČR, která platí i pro Veřejné obchodní společnosti.

Vaší veřejné obchodní společnosti můžeme v případě zájmu vést účetnictví i mzdovou agendu. 

Služby, které rádi profesionálně zařídíme pro Vaši v.o.s.

  • založení nové v.o.s a její zápis do obchodního rejstříku (OR)
  • změny, aktualizace a úpravu společenské smlouvy vos
  • volbu a zápis nových orgánů veřejné obchodní společnosti
  • registraci v.o.s. na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
  • vedení účetnictví a mzdové agendy pro Vaši v.o.s.
  • daňové a právní poradenství při využívání v.o.s.
  • zrušení a likvidace veřejné obchodní společnosti


Potřebujete další informace? Nevahájte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kontaktujte nás


Proces založení Veřejné obchodní společnosti

Společnost se zakládá společenskou smlouvou, která nemusí mít formu notářského zápisu. Ve společenské smlouvě společníci zpravidla uvedou dělení majetku společnosti mezi sebe v případě, že bude někdy zrušena, nebo také rozdělení zisku. Společnost musí mít vždy minimálně 2 společníky a vzniká jako jiné obchodní společnosti až ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Ke dni zápisu je rovněž v.o.s. přiděleno identifikační číslo (IČ).

Statutární orgán VOS

Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti může být jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. Společenskou smlouvou může být určeno, že statutárním orgánem je jednatel či více jednatelů.

Každý společník může nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje.

Zrušení a zánik VOS

Společnost se ruší na základě jednostranného právního jednání, rozhodnutím soudu, nebo na základě právní události (např. uplynutí časuapod.)

Společnost VOS ale zanikne až ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít