Ceník vedení účetnictví

Ceník za vedení účetnictví a daňové evidence je stanoven v konkrétních případech vždy dle individuálních požadavků klienta.

Níže uvádíme příklady standardních paušálních plateb, které je možné ale vzájemně kombinovat.

S každým klientem je uzavíráná profesionální smlouva o vedení účetnictví, ve které Vám budou z naší strany garantovány ceny za jednotlivé účetní služby.

Ceny účetnictví zpravidla sjednáváme ve formě paušálních měsíčních úhrad anebo i odmně za jednorázové účetní úkony.

Ceny paušálních sazeb - účetnictví a daňové evidence 

Minimální měsíční paušál za zpracování daňové evidence
(zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)
1 000 Kč
- každá další položka                                          
15 Kč

Minimální měsíční paušál za zpracování podvojného účetnictví
(zahrnuje prvních 30 položek účetního deníku)
1 500 Kč
- každá další položka
30 Kč
Jednorázové zpracování účetnictví
(zahrnuje prvních 50 položek účetního deníku)
od 2 000 Kč
každá další položka – v případě neplátce DPH
25 Kč

* přesná paušální částka za vedení účetnictví je vždy stanovena individuálně a to s ohledem na požadavky konkrétního klienta, přičemž výše uvedené sazby jsou stanoveny jako optimální měsíční paušál za danou službu 

Ceny účetnictví - jednotlivé účetní úkony (mimo paušál)  

Daně

Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob        
(pouze příjmy ze závislé činnosti – zaměstnanci)
500 Kč
Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob              
- pro OSVČ - včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění            
od 2 000 Kč
- bez přehledů na pojistné                                  
od 1 500 Kč
Zpracování účetní závěrky                               
(zahrnuje Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a Přílohu)
od 2 000 Kč
Přiznání k Dani z přijmu právnických osob 
od 2 000 Kč
Přiznání k Dani z přidané hodnoty a Kontrolní hlášení                     
800  Kč
Dodatečné přiznání k DPH nebo KH                
(jednotlivé podání)
400 Kč
Souhrnné hlášení                                              
(za každé podání)
300 Kč
Přiznání k Silniční dani                                    
(do tří vozidel)                                    
500 Kč
- každé další vozidlo  
100 Kč
Přiznání k Dani z nemovitosti
od 1500 Kč
Vyúčtování daně ze závislé činnosti
500 Kč
Vyúčtování daně vybírané srážkou                 
300 Kč

Registrace

Registrace k daním                                          
(registrace k dani z příjmu, silniční dani, závislá činnost, srážková daň)
nebo změna registračních údajů                        
400 Kč
Registrace k DPH
(při překročení obratu)
od 2 000 Kč
Registrace k DPH
(dobrovolná – záleží na náročnosti)
od 3 500 Kč
Registrace na PSSZ
200 Kč
Registrace na ZP
200 Kč

Mzdová agenda

Zpracování mzdy zaměstnance – HPP, DPČ  
(1 zaměstnanec za 1 měsíc)            
300 Kč
- pouze 1 zaměstnanec za měsíc
500 Kč
Zpracování mzdy zaměstnance – DPP           
(1 zaměstnanec za 1 měsíc)
150 Kč
Exekuce zaměstnance                                     
- za každou jednotlivou exekuci
100 Kč
Nástup zaměstnance                                       
(přihláška na PSSZ, ZP)
350 Kč

Ostatní

Zastupování na úřadech
(FÚ, PSSZ, zdravotní pojišťovny atd.)          
600 Kč/ hod.
Účetní poradenství, konzultace                      
600 Kč/ hod.
Sepsání žádosti, reakce na výzvu                    
400 Kč
Konzultace                                                        
850 Kč/ hod.

V případě, že máte zájem o informace ohledně využití účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, rádi zodpovíme Vaše dotazy, popřípadě si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít