Daňový ráj

Zisky zahraniční firmy (tzv. offshore společnosti) jsou daněny pouze zanedbatelně, dividendy těchto společností dani nepodléhají. Společnosti s vedením mimo danou zemi jsou zpravidla od daně z příjmu osvobozeny a mají i další daňové výhody. Offshore společnosti musí dodržovat určité podmínky: činnost společnosti musí být omezena na podnikatelské aktivity mimo danou zemi, držiteli kapitálových podílů musí být cizinci a společnost nesmí získávat finance z tuzemských zdrojů. Cílem je přilákat zahraniční kapitál a vytvořit z příslušné země významné finanční a hospodářské centrum.

Založení offshore společnosti

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít