Evropské družstvo

Představuje nejmladší nadnárodní formu podnikání. Konstrukce jeho úpravy v řadě ohledů kopíruje e.s., což pojetí evropského družstva přibližuje klasické obch. společnosti. Povinnou náležitostí firmy evr. družstva je dodatek „SCE“.
Základem úpravy SCE je nařízení Rady č. ES 1435/2003. Předpokládá vydávání národních zákonů k jeho provedení v oblastech, na které výslovně odkáže. Podíl zaměstnanců na řízení SCE je upraven směrnicí č. 2003/72/ES. Oba předpisy nabývají účinnosti 3 roky ode dne jejich publikace v Úředním věstníku ES – tedy ode dne 18.8.2006.

Koupit s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít