IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu definovaný normou ISO 13616. Tato norma byla v roce 2007 aktualizována a uvedena do souladu se standardem EBS204, který v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Banking Standards).
Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede.
Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu, podle něhož IBAN může obsahovat číslice a velká písmena a má následující strukturu:
2 znaky - kód země (např. CZ pro Českou republiku)
2 znaky - kontrolní číslice - umožňuje programovou kontrolu čísla - ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
Max. 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci banky
Číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby - elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci)
Každá země si určuje vlastní strukturu, pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky, popř. pobočky banky a pevně stanoví pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu.
V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země, kontrolní číslice, identifikační kód banky a číslo účtu.
Důvodem zavádění IBANu je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů, zrychlení, zjednodušení a zlevnění přeshraničního platebního styku a snížení počtu chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.

Využijte naše účetní služby

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít