Investiční fond

Právnická osoba jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Peněžní prostředky od veřejnosti shromažďuje upisováním akcií. Změna předmětu podnikání investičního fondu není přípustná. K činnosti investičního fondu je třeba povolení KCP (obdobně jako u investiční společnosti),  o povolení mohou požádat pouze zakladatelé a.s., která dosud nevznikla. Tato společnost nesmí být založena na základě veřejné nabídky akcií. Obchodní firma obsahuje označení uzavřený investiční fond. Investiční fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty, jejich převoditelnost nesmí být omezena. Nesmí vydávat např. zatímní listy, prioritní akcie, dluhopisy.
Vlastní kapitál investičního fondu, která nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování musí činit v době udělení povolení k jeho činnosti v Kč částku odpovídající alespoň 300.000,-EUR.

Koupit s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít