Investiční společnost

Je právnickou osobou jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající v: 

a) vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo

b) v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování.

K činnosti investiční společnosti je třeba povolení ČNB, firma obsahuje označení „investiční společnost“. ČNB udělí povolení pouze a.s., která mimo jiné vydává pouze akcie na jméno, jejíž sídlo a skutečné sídlo je na území ČR, která předloží plán obchodní činnosti a návrh organizační struktury investiční společnosti, má splacen základní kapitál. Investiční společnost nesmí vydávat dluhopisy. Investiční společnost může obhospodařovat majetek v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetek investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.

Koupit s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít