Komanditní společnost

Společnost, v níž 1 či více společníků ručí za závazky k.s. do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté, KD) a 1 či více ručí celým svým majetkem (komplementáři, KL).
KD tedy vkládá majetkové hodnoty, KL pak osobní vklad.

Na k.s. se přiměřeně užijí ustanovení o v.o.s., na právní postavení KD pak ustanovení o s.r.o., statutárním orgánem společnosti jsou vždy komplementáři.

vývoj - historicky nejstarší OS; vyvinula se z foenus nauticum (námořní zápůjčka k uskutečnění nám. obch. plavby); později se věřiteli místo vrácení peněz s úroky zajišťuje podíl na zisku z uskutečněných obchodů - vznikají societates maris; rozvoj v Itálii; v Německu zapříčinila vznik tzv. tiché společnosti; ObchZ (předlitavský) 1863 již tyto 2 společnosti rozlišuje. V praxi často vznikají transformací z v.o.s. poté, co 1 společník zemře a dědicové se nechtějí podílet osobně.

Koupit s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít