Likvidace firmy

V případě, že podnikatel svou obchodní společnost přestane podnikatelsky využívat a je tedy žádoucí ji nechat vymazat z obchodního rejstříku, může ji nechat zlikvidovat. To lze provést, pokud tato společnost není předlužená. Likvidace obchodní korporace je právní postup vedoucí k ukončení jejího podnikání, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená.

V případě, že je společnost předlužená, je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení.

Nucená či dobrovolná likvidace firmy

V praxi může nastat nucená nebo dobrovolná likvidace společnosti.

Nucená likvidace představuje nedobrovolné ukončení podnikání, které může v zákonem stanovených případech nařídit soud.

K dobrovolné likvidaci se rozhodují majitelé firmy dobrovolně nejčastěji za účelem vypořádání jejich majetkových vztahů. Tento proces je zakončen zánikem společnosti a jejím výmazem z obchodního rejstříku. Podnikatel tímto procesem ukončí podnikání.

V rámci likvidace společnosti je nutno podstoupit následující kroky:

 • notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace 
 • jmenování likvidátora a jeho zápis do obchodního rejstříku
 • určení odměny likvidátorovi
 • vypracování obou oznámení o vstupu společnosti do likvidace a jejich zveřejnění v Obchodním věstníku
 • sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy
 • sestavení soupisu jmění firmy v likvidaci
 • vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek likvidované společnosti
 • sestavení konečné likvidační účetní závěrky
 • návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
 • sepsání seznamu společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku
 • archivace dokumentů likvidované společnosti ve státním archivu
 • návrh na výmaz z obchodního rejstříku

Doba likvidace firmy

Složitost celého procesu a doba likvidace firmy se odvíjí od toho, zda jde o likvidaci s.r.o. nebo a.s. nebo jiné formy korporace. Likvidace společnosti je proces, který může podle složitosti trvat až 6 měsíců. Je to proces, který svou administrativní a časovou náročností odčerpává podnikateli energii a který podnikatel může s výhodou svěřit odborníkům. Poradenská firma Profispolecnosti.cz nabízí služby odborníků, kteří za své klienty provedou jejich firmu procesem likvidace bez chybně a za velmi příznivých cenových podmínek.

Vedle likvidace společnosti mají však podnikatelé, kteří vlastní nepředluženou obchodní společnost a kterým již tato společnost neslouží k jejich podnikatelským aktivitám, další možnost: jejich společnost není vždy nutno likvidovat, takovou společnost lze také prodat. Na trhu je totiž stále poptávka o společnosti s historií. Jestliže tedy bude nepotřebná společnost splňovat potřebné podmínky, mezi nimiž patří především bezdlužnost, může ji podnikatel nabídnout k odkupu. I tuto službu – odkup a prodej společností s historií - naše firma Profispolecnosti.cz nabízí.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít