Ukončení podnikání

Své podnikání může podnikatel ukončit z různých důvodů, vždy je však tento krok doprovázen několika administrativními náležitostmi. Ukončení podnikání podléhá oznamovací povinnosti vůči několika institucím a za nedodržení této povinnosti hrozí pokuty.

Pro úplnost uvádíme, že podnikání může být ukončeno také ze strany živnostenského úřadu, pokud podnikatel nesplňuje podmínky pro jeho provozování.

Při ukončení podnikání je nutno se řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění. Dále je nutno dodržet také příslušná ustanovení daňových a účetních předpisů, včetně předpisů o zdravotním a sociálním pojištění.

Nejdůležitější je tedy v případě ukončení podnikání z rozhodnutí podnikatele oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu, vedle toho se musí o ukončení podnikání dozvědět také správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna a rovněž finanční úřad. Povinnost hradit sociální pojištění v této souvislosti skončí, zdravotní pojištění je však nutno hradit i nadále.

Ukončení podnikání provozovaného jako osoba samostatně výdělečně činná, OSVČ, je snazší v tom smyslu, že se podnikatel stará jenom o náležitosti své osoby. Pokud podnikatel podniká pod hlavičkou firmy a má nějaké zaměstnance a, je povinen s nimi s dostatečným předstihem ukončit pracovní poměr a o případném hromadném propouštění informovat i úřad práce. Následně je třeba zahájit proces likvidace firmy, pokud tato nebude prodána dalšímu zájemci o její podnikáni. Živnostenské oprávnění zanikne tehdy, když je vydáno rozhodnutí. V případě, že končí podnikání a nehodlá svou firmu nadále provozovat, má možnost tuto firmu prodat nebo ji nechat zlikvidovat.

Ve všech výše zmíněných situacích s administrativními náležitostmi a s jednáním na úřadech odborně, rychle a za dobrou cenu vždy pomůže naše poradenská firma Profispolečnosti.cz s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít