Neplatnost společnosti

Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí o povolení zápisu společnosti do OR, a nelze se domáhat určení, že společnost nevznikla.
Neplatnost může prohlásit jen soud (i bez návrhu) z těchto důvodů:

  • nebyla uzavřena SS, ZS či ZL či nebyla dodržena jejich forma
  • skutečný předmět podnikání je nedovolený, příp. odporuje veřej. pořádku
  • v SS, ZS, ZL či stanovách chybí údaj o firmě či o vkladech společníků či o výši zákl. kapitálu (pokud jej zákon předepisuje) nebo o předmětu podnikání
  • nebylo dodrženo min. splacení vkladů
  • všichni zakladatelé jsou nesvéprávní
  • počet zakladatelů odporuje zákonu (jediný)

Uvedeným rozhodnutím vstupuje OS do likvidace, takové rozhodnutí se zapisuje do OR a zveřejňuje v Obch. věstníku. Právní vztahy, do nichž neplatná OS vstoupila, nejsou neplatností dotčeny a jsou tedy platné.

Prodej s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít