Změna stanov Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků bytových i nebytových jednotek se založí přijmutím - schválením stanov, vznikne zápisem do příslušného rejstříku SVJ a jejím účelem je výhradně správa domu. 

Změny v SVJ provádí nejvyšší orgán, a to shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky bytových či nebytových jednotek. Každý z vlastníků má počet hlasů, který odpovídá velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku. Každé společenství vlastníků má svými stanovami stanoveno kolik hlasů je zapotřebí pro přijetí usnesení konkrétně ke změně stanov SVJ. Zpravidla to bývá tříčtvrtinová většina hlasů přítomných členů. 

Nový Zákon o Obchodních korporacích uložil téměř pro všechny SVJ povinnost změnit stanovy tak, aby byly v souladu a neodporovaly. Přijmutí změn stanov se provádí bez nutnosti veřejné listiny a ukládá se do sbírky listin rejstříku společenství vlastníků jednotek. S obsahem stanov SVJ klientům pomáháme, tak aby v budoucnu nebyly případné změny časově a finančně náročné. Je mnoho praktických rad, jako je např. využití tzv. korespondenční hlasování ,,per rollam, apod. 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít