Změna stanov spolku

Spolek je zakládán stanovami, které sepisují jeho zakladatelé. Tato listina nemusí mít formu notářského zápisu, tak jako např. u společnosti s ručením či akciové společnosti.

Změny ve stanovách spolku činí členská schůze, která je tvořena členy spolku a je jejím nejvyšším orgánem. Do působnosti členské schůze např. patří: 

- změna názvu spolku

- změna sídla spolku

- volba a změny činností spolku (účel spolku)

- podmínky členství ve spolku

- změny ve statutárním orgánu (počet členů, předseda)

- činnost členské schůze 

- způsob jednání předsedy spolku

- hospodaření spolku a nakládání s majetkem spolku

Změny stanov ve spolku se zapisují ve spolkovém rejstříku. 

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ), který mění  občanská sdružení na spolky. Jestliže jednotlivá sdružení nesplnila legislativní požadavky do stanovené lhůty třech roků, pak rejstříkový soud mohl k 1. lednu 2017 zahájit likvidaci spolků, které se platné legislativě nepřizpůsobily. V tuto chvíli je stále zhruba polovina spolků, které ještě stále nejsou přizpůsobeny. 

Pokud máte zájem o aktualizaci stanov Vašeho spolku či o jakoukoli jejich změnu, neváhejte nás kontaktovat.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít