Obchodní společnost

Jde o soukromoprávní sdružení osob, které se sdružují za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti provozované samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Za druhový znak bývá rovně považováno to, že se jedná o právnickou osobu.

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní:

  • Mezi osobní obchodní společnosti náleží veřejná obchodní společnost (v. o. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, dle § 76 a násl. obch. zák.) a společnost komanditní (k. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, § 93 a násl. obch. zák.).
  • Mezi kapitálové obchodní společnosti patří oblíbená společnost s ručením omezeným (s. r. o., může být založena i jen jednou osobou, maximálně však 50, § 150 a násl. obch. zák.) a společnost akciová (a. s., může založit i jedna osoba (ale musí být právnická), maximální počet osob není omezen, § 154 a násl. obch. zák.).
  • Kromě kapitálových a osobních společností, které jsou českému právnímu řádu vlastní, můžeme rozlišovat ještě evropské obchodní společnosti: evropská akciová společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení 

založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít